Beleggingsbericht Collectief Q2 2018

In dit beleggingsbericht staan de rendementen tot en met het tweede kwartaal van 2018 weergegeven. Eerst van de verschillende lifecycleprofielen en daarna van de verschillende beleggingsfondsen. Deze profielen zijn weergegeven voor verschillende leeftijden. Zo ziet u wat het rendement is geweest voor een 45-jarige, 55-jarige en 65-jarige deelnemer.   Rendement per lifecycleprofiel   Gemiddeld jaarlijks netto rendement*[…]

De valkuilen van beleggen

­Kiezen hoeveel je in aandelen en obligaties belegt, het laag houden van kosten, de risicoverdeling tussen aandelen en obligaties kiezen en bepalen hoeveel je moet inleggen. Dit zijn allemaal belangrijke factoren in het succesvol beleggen voor de lange termijn. Een onderwerp dat hier ontbreekt, maar ook sterk mee samenhangt, is gedrag. Er zijn namelijk veel[…]

Een aanzienlijk vermogen: Beleg je dat in één keer, of gespreid?

Stel: je hebt de beschikking over een behoorlijk bedrag, bijvoorbeeld ontvangen uit een erfenis, verkoop van een onderneming of omdat je lang hebt gespaard. Je verwacht dit geld de komende 10 jaar (of langer) niet nodig te hebben en hebt daarom besloten het geld te gaan beleggen. Is het dan risicovol om dit geld in[…]