Netto pensioen niet de oplossing voor tekort aan opbouw. Wat dan wel?

Een tekort aan ouderdoms- en partnerpensioen. Dat wil niemand. Toch is er een grote groep werknemers waarbij een tekort aan opbouw is ontstaan. Per 1 januari 2015 is het maximaal pensioengevend salaris gewijzigd naar € 100.000,- (inmiddels per 2018 naar € 105.075,-). Dit is het salaris waarover fiscaal gefaciliteerd pensioen kan worden opgebouwd. Er zijn[…]