Collectieve waardeoverdracht

Gefeliciteerd! Je gaat de pensioenregeling voor je personeel onderbrengen bij Brand New Day! Daar zijn we erg trots op. Misschien heb je hiervoor bij een andere pensioenuitvoerder een pensioenregeling gehad. Wist je dat het mogelijk is om voor deze regeling een collectieve waardeoverdracht te doen? Collectieve waardeoverdracht, wat is dat eigenlijk? In één zin samengevat:[…]

Nieuwe pensioenkeuzes voor je werknemers

Beste heer/mevrouw, Per 1 januari 2018 wijzigt de pensioenregeling in verband met de Wet verbeterde premieregeling. Jouw werknemers krijgen hierdoor meer keuzemogelijkheden in hun pensioenregeling. Verder zijn de bestaande beleggingssamenstellingen (lifecycles) verbeterd en aangepast aan de nieuwe pensioenrichtleeftijd 68. In deze e-mail lees je wat dit voor je werknemers betekent en hoe wij ze informeren.[…]