Pensioenrichtleeftijd 68

Pensioenrichtleeftijd vanaf 2018 naar 68 jaar Om pensioenregelingen betaalbaar te houden hebben sociale partners enige jaren geleden het pensioenakkoord gesloten. Daarin is afgesproken de pensioen- en AOW-leeftijd te verhogen en mee te laten stijgen met de ontwikkeling van de levensverwachting. Eind 2016 kondigde de overheid aan dat de pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2018 omhoog gaat[…]