Steeds meer consumenten keren hun verzekeraar de rug toe

Consumenten hebben het vertrouwen in hun verzekeraar verloren. Vroeger, vóór de woekerpolisaffaire, waren consumenten honkvast. Een eenmaal afgesloten levensverzekering werd door niemand overgeboekt naar een andere verzekeraar. Nu, na alle maatschappelijke ophef, keren consumenten hun verzekeraar steeds vaker de rug toe.